מה עשוי לקרות בנקודות "חשודות" של פונקציה

מה עשוי לקרות בנקודות "חשודות" של פונקציה

הוכן ע"י: אלכס קופרמן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר דוגמאות למקרים מיוחדים של התנהגות פונקציה בסביבת נקודות חשודות וטיפול במקרים אלה בהסתמך על משפטים מתמטיים מתאימים.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit