הרכבת מבחנים מתמטיים מפריטים רבי בחירה

הרכבת מבחנים מתמטיים מפריטים רבי בחירה

הוכן ע"י: בוריס קויצ'ו.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: לפי גישה רווחת, מבחנים מתמטיים המבוססים על פריטים רבי-בחירה: (א) קלים להרכבה, (ב) קלים לבדיקה, (ג) מיועדים בעיקר להערכת ידע פרוצדוראלי. בחומר נבחן עמדה זו ונדון כיצד ניתן לבנות פריטים רבי-בחירה שיבדקו הבנה מושגית- רעיונית של המתמטיקה ואפילו הבנת הוכחות מתמטיות רב-שלביות. בחלק הראשון של הפעילות נדון ביתרונות ובחסרונות של שאלונים רבי-בחירה תוך ניתוח מתמטי-דידקטי של דוגמאות שונות בהן משתמשים במדינות שונות ובמבחנים בין-לאומיים. בחלק השני של הפעילות נתנסה בבניית שאלות רבות- בחירה בנושא "פונקציות וגרפים".


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit