הרכבת מבחנים מתמטיים מפריטים רבי בחירה

הרכבת מבחנים מתמטיים מפריטים רבי בחירה

הוכן ע"י: בוריס קויצ'ו.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: לפי גישה רווחת, מבחנים מתמטיים המבוססים על פריטים רבי-בחירה: (א) קלים להרכבה, (ב) קלים לבדיקה, (ג) מיועדים בעיקר להערכת ידע פרוצדוראלי. בחומר נבחן עמדה זו ונדון כיצד ניתן לבנות פריטים רבי-בחירה שיבדקו הבנה מושגית- רעיונית של המתמטיקה ואפילו הבנת הוכחות מתמטיות רב-שלביות. בחלק הראשון של הפעילות נדון ביתרונות ובחסרונות של שאלונים רבי-בחירה תוך ניתוח מתמטי-דידקטי של דוגמאות שונות בהן משתמשים במדינות שונות ובמבחנים בין-לאומיים. בחלק השני של הפעילות נתנסה בבניית שאלות רבות- בחירה בנושא "פונקציות וגרפים".


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos