שימוש בקסמים המבוססים על מתמטיקה להוראה ולהערכת הישגים

שימוש בקסמים המבוססים על מתמטיקה להוראה ולהערכת הישגים 

הוכן ע"י: ליאור מנור, איל איליה ונצה מובשוביץ-הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: הפעילות נועדה כדי לחשוף את המורים למתמטיקה לשימוש בקסמים כאמצעי להגברת המוטיבציה וההבנה של נושאים במתמטיקה, לאתגור החשיבה המתמטית ולדיאלוג עם תלמידים שיכול לשמש גם להערכת הישגים תוך כדי כך.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos