מתמטיקה צבעונית - הלמה של שפרנר

מתמטיקה צבעונית - הלמה של שפרנר 

הוכן ע"י: פרופ' עמוס אלטשולר
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצגה של הלמה של שפרנר המתיחסת למספר המשולשים, שקדקודיהם צבועים לפי כללים מסוימים, בשתי גירסאות: האחת, כמשחק ליחיד והשניה, כמשחק לשניים. מובאות שתי הוכחות ללמה והסבר על ההבדל ביניהן.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos