מתמטיקה צבעונית - הלמה של שפרנר

מתמטיקה צבעונית - הלמה של שפרנר 

הוכן ע"י: פרופ' עמוס אלטשולר
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצגה של הלמה של שפרנר המתיחסת למספר המשולשים, שקדקודיהם צבועים לפי כללים מסוימים, בשתי גירסאות: האחת, כמשחק ליחיד והשניה, כמשחק לשניים. מובאות שתי הוכחות ללמה והסבר על ההבדל ביניהן.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit