מדוע לא כדאי להגדיר (6*6)=(3,2)*(2,3) או 2/3+3/4+5/7?

מדוע לא כדאי להגדיר (6*6)=(3,2)*(2,3) או 2/3+3/4+5/7? 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת חקירה של מערכות מספרים שונות (מרוכבים, רציונליים, וכו'), ובניית מערכות אנלוגיות בעלות הגדרה שונה של אחת הפעולות. חקירת התכונות המתמטיות המתקיימות במערכות אלה מגבירה את המודעות של התלמידים לתפקיד ההגדרות במערכות מספרים ומביאה להבנה עמוקה ולהתנסות בהיבט היצירתי של המתמטיקה.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos