"משנים" את הקבועים ו"מקבעים" את המשתנים

"משנים" את הקבועים ו"מקבעים" את המשתנים 

הוכן ע"י: אלכס קופרמן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות דוגמאות לשאלות בהם מתייחסים לקבועים כאל משתנים ולהיפך.
השאלות קשורות לפתרון וחקירה של משוואות ואי-שוויונים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit