בעיית חודש מספר 38: "ספרות בעצרות"

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות מספר שאלות הקשורות לפעולת העצרת של מספר (!n): קביעת מספר האפסים שיש ל-!n, חישוב הסכומים של עצרות של מספרים ומציאת הקשר בינם לבין ריבוע של מספר שלם. 

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos