בעיית חודש מספר 60: בעקבות סכומי ספרות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים כלשהם לבין סכומי הספרות שלהם.

הרחבה של החקירה נעשית עבור מקרים בהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9.

הרחבה נוספת מתבצעת עבור מקרים של מספרים בבסיס a כלשהו שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של a-1.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit