בעיית חודש מספר 60: בעקבות סכומי ספרות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים כלשהם לבין סכומי הספרות שלהם.

הרחבה של החקירה נעשית עבור מקרים בהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9.

הרחבה נוספת מתבצעת עבור מקרים של מספרים בבסיס a כלשהו שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של a-1.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos