בעיית חודש מספר 46: על מש"שים במשולשים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות לחלוקה של משולש, שמידות זוויותיו נתונות, לשני משולשים שווי שוקיים, ובדיקת המקרים שבהם אפשרית חלוקה כזו.

נעשית הרחבה לחלוקת משולש נתון לשלושה, לארבעה, ל-n משולשים שווי שוקיים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit