בעיית חודש מספר 46: על מש"שים במשולשים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות לחלוקה של משולש, שמידות זוויותיו נתונות, לשני משולשים שווי שוקיים, ובדיקת המקרים שבהם אפשרית חלוקה כזו.

נעשית הרחבה לחלוקת משולש נתון לשלושה, לארבעה, ל-n משולשים שווי שוקיים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos