בעיית חודש מספר 33: ריבוע - קסם - לא - רגיל

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר עוסקים בריבוע קסם רגיל (ריבוע המורכב ממשבצות ובהם מספרים כך שהסכום בכל שורה, בכל טור ובכל אלכסון יהיה אותו הסכום) ובבניית ריבוע קסם לא רגיל (ריבוע המורכב ממשבצות ובהם מספרים כך שהסכום בכל שורה, בכל טור ובכל אלכסון יהיה סכום שונה).

מצורף לבעיה פתרון.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos