בעיית חודש מספר 40: סכום ומכפלה

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות למציאת מספרים אשר סכומם שונה למכפלתם.

מטפלים בשלשות/ רביעיות/ חמישיות/ n מספרים, עבור מספרים טבעיים/ שלמים/ ממשיים שאר הם עוקבים/ לא עוקבים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit