בעיית חודש מספר 55: ריבועים ומלבנים... בריבוע!

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות למספר הריבועים ולמספר המלבנים המתקבלים מחלוקה של ריבוע  n) n × n מספר טבעי) ל- n^2 ריבועים של 1x1. 

מצורף פתרון מפורט, תוך התייחסות לספירה שיטתית של מספר הריבועים / מלבנים הנוצרים.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos