בעיית חודש מספר 55: ריבועים ומלבנים... בריבוע!

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות למספר הריבועים ולמספר המלבנים המתקבלים מחלוקה של ריבוע  n) n × n מספר טבעי) ל- n^2 ריבועים של 1x1. 

מצורף פתרון מפורט, תוך התייחסות לספירה שיטתית של מספר הריבועים / מלבנים הנוצרים.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit