בעיית חודש מספר 19: שרשרת זהב

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה נתונה שרשרת זהב הבנויה ממספר נתון של חוליות.

יש לגלות מהו מספר החוליות הקטן ביותר שיש לנסר כך שבעזרת החלקים אפשר יהיה להרכיב כל מספר בן 1 עד למספר של אורך השרשרת.

הבעיה מוצגת ע"י דוגמאות מספריות והרחבה ל- n חוליות ו- k ניסורים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos