בעיית חודש מספר 19: שרשרת זהב

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה נתונה שרשרת זהב הבנויה ממספר נתון של חוליות.

יש לגלות מהו מספר החוליות הקטן ביותר שיש לנסר כך שבעזרת החלקים אפשר יהיה להרכיב כל מספר בן 1 עד למספר של אורך השרשרת.

הבעיה מוצגת ע"י דוגמאות מספריות והרחבה ל- n חוליות ו- k ניסורים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit