בעיית חודש מספר 54: נסדר אותם... בריבוע!

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגים ריבועים המורכבים ממשבצות ובהן רושמים מספרים טבעיים לפי חוקיות מסויימת.

יש צורך לגלות את החוקיות, להגיע לידי הכללה ולמצוא קשר בין חוקיות המוצגת בריבוע אחד לחוקיות המוצגת בריבוע אחר.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos