בעיית חודש מספר 29: טבעות אולימפיות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה של בניית סמל מ- n טבעות, כך שכל אחת מהן מחוברת ל- k טבעות.

נבחנות האפשרויות השונות לבניית הסמל, עבור מספר זוגי ועבור מספר אי זוגי.

לדוגמא: הסמל האולימפי מורכב מחמש טבעות, המסודרות בשתי שורות שבהן כל טבעת מחוברת לפחות לשתי טבעות אחרות.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit