בעיית חודש מספר 23: לא רק גאוס יכול!

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת שיטתו של המתמטיקאי פרידריך גאוס לחישוב הסכום של מספרים טבעיים עוקבים.

מובאות משימות לחישוב של סכום הספרות של קבוצת מספרים טבעיים עוקבים בעלי מספר נתון של ספרות תוך שימוש בשיטה של גאוס, והרחבה לבעיה הכללית.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos