בעיית חודש מספר 11: משולחן הביליארד

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובא ניתוח על מסלולו של כדור ביליארד על שולחן מלבני הפוגע בדפנותיו בזוית בת 45° , הקשר שבין מספר נקודות המגע ובין מידות השולחן והקשר שביניהם לבין פגיעת הכדור בפינה מסוימת של השולחן.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit