בעיית חודש מספר 59: האתגר 2002 – בעיית החופש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר מוצגות פעילויות מתמטיות שונות הקשורות למספר 2002 : זיהוי מספרים פלינדרומיים בתאריכים של שנים שונות, קבלת המספר 2002 באמצעות כל הספרות 0-9 בדרכים שונות – תוך שימוש בפעולות שונות, וגילוי הספרות בתרגיל חיבור שבו כל ספרה התחלפה באות כך שהסכום 2002. 

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit