בעיית חודש מספר 1: מה בקוביות?

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובאת שאלה העוסקת במספר הסכומים השונים שיכולים להתקבל מהטלת שתי קוביות -רגילות ( 1-6 ) ולא רגילות (מספרים שונים).

מטרת הבעיה להעמיק את ההבנה בנושא צירופים ע"י התנסות אינטואיטיבית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit