בעיית חודש מספר 1: מה בקוביות?

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובאת שאלה העוסקת במספר הסכומים השונים שיכולים להתקבל מהטלת שתי קוביות -רגילות ( 1-6 ) ולא רגילות (מספרים שונים).

מטרת הבעיה להעמיק את ההבנה בנושא צירופים ע"י התנסות אינטואיטיבית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos