בעיית חודש מספר 58: זוויות מפתיעות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר עוסקים בחקירה של סכום הזוויות הפנימיות ובסכום הזוויות החיצוניות של מצולע קמור.

כמו כן מוצגות שאלות לגבי מספר הזוויות החדות שיכולות להיות, לכל היותר, במצולעים שונים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos