בעיית חודש מספר 35: כופלין ומחברין

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מסמנים ב- (P(n את מכפלת הספרות של המספר n, וחוקרים את הסכומים המתקבלים כאשר מחברים מספר (P(n ים עבור n ים עוקבים, כאשר n הוא מספר חד ספרתי, דו ספרתי, תלת ספרתי וכו'.

החקר נעשה גם עבור מספרים בבסיס כלשהו שונה מבסיס 10. 

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit