בעיית חודש מספר 35: כופלין ומחברין

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מסמנים ב- (P(n את מכפלת הספרות של המספר n, וחוקרים את הסכומים המתקבלים כאשר מחברים מספר (P(n ים עבור n ים עוקבים, כאשר n הוא מספר חד ספרתי, דו ספרתי, תלת ספרתי וכו'.

החקר נעשה גם עבור מספרים בבסיס כלשהו שונה מבסיס 10. 

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos