בעיית חודש מספר 37: ריצוף בריבועים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות מספר בעיות הקשורות לריצוף של חדר ריבועי באמצעות מרצפות ריבועיות בלבד.

דנים במקרים בהם הריצוף נעשה באמצעות מרצפות ריבועיות שכולן חופפות, ובמקרים שבהם מרצפים באמצעות מרצפות ריבועיות אשר לא כולן חופפות.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos