בעיית חודש מספר 45: חציית מדבר

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות למספר הימים הדרוש למטייל לעבור מסלול שאורכו הוא כפולה של 20 ק"מ, במהירות של 20 ק"מ ליום, כאשר ביכולתו לשאת צידה המספיקה לו לשלושה ימים, והוא יכול להשאיר חלקים מן הצידה שהוא נושא בתחנות שונות כרצונו.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos