בעיית חודש מספר 47: "קליעה בטבעות"

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות לקליעה ללוחות מטרה שעליהם מספרים שונים, ויש לקבוע באילו טבעות צריך לפגוע וכמה פעמים בכל אחת מטבעות אלו, על מנת לצבור מספר נתון של נקודות.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos