?בעיית חודש מספר 15: אפס מי יודע

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לקבוע עבור אילו מספרים דו-ספרתיים שריבועם הוא מספר תלת-ספרתי, ניתן לרשום מספר אפסים כלשהו בין כל שתי ספרות סמוכות בכל אחד מן המספרים (המספר הדו-ספרתי והמספר התלת-ספרתי) ועדיין לקבל פסוק אמת.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos