?בעיית חודש מספר 15: אפס מי יודע

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לקבוע עבור אילו מספרים דו-ספרתיים שריבועם הוא מספר תלת-ספרתי, ניתן לרשום מספר אפסים כלשהו בין כל שתי ספרות סמוכות בכל אחד מן המספרים (המספר הדו-ספרתי והמספר התלת-ספרתי) ועדיין לקבל פסוק אמת.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit