בעיית חודש מספר 14: קליעה למטרה

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לקבוע מהו מספר הנקודות המינימלי שיש לקבוע בתוך ריבוע אם נתון המרחק המקסימלי בין שתי נקודות ולהיפך, מהו המרחק המקסימלי כאשר נתון מספר הנקודות.

בחומר הרחבה למשולש, הסבר ופתרון תוך שימוש בעקרון דיריכלה - עקרון שובכי היונים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos