בעיית חודש מספר 61: ממשיכים בעקבות סכומי ספרות...

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים, שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9, לבין התחלקות / אי התחלקות של סכום ספרותיהם של שני המספרים ב– 2, ב– 3, ב– 4 וב– 5.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit