בעיית חודש מספר 2: פתוח או סגור?

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

מטרתה להראות שמספר המחלקים של מספר טבעי שהוא ריבוע שלם הוא איזוגי, ומספר מחלקיו של כל מספר טבעי אחר הוא זוגי.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit