בעיית חודש מספר 48: מספרים בקבוצות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר נחקרות האפשרויות השונות לחלוקה של המספרים הטבעיים מ 1- ועד n לקבוצות, כך שהסכומים של המספרים בכל אחת מהקבוצות שווים זה לזה.

מועלית השאלה לגבי התנאים שצריכים להתקיים על מנת שחלוקה כזו תהיה אפשרית.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos