בעיית חודש מספר 9: מדלגים ומחליפים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר הסיבובים הדרושים כדי לעבור על פני כל הריבועים המסודרים בעיגול, כאשר נתונים מספר הריבועים ומספר הריבועים עליהם פוסחים בכל דילוג. הבעיה קשורה בתכונות התחלקות ובשאריות.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit