בעיית חודש מספר 56: מהגדול לקטן ולהיפך

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות לחקירה עצמית הקשורות להפרשים המתקבלים כאשר מחסרים שני מספרים תלת ספרתיים זה מזה.

שני המספרים התלת ספרתיים מורכבים מאותן 3 ספרות, כאשר המחסר הוא המספרהתלת ספרתי הגדול ביותר שניתן ליצור מן הספרות והמחוסר הוא המספר התלת ספרתי הקטן ביותר שניתן ליצור מאותן הספרות.

כמו כן מטפלים בשאלה של חזרה על התהליך הנ"ל וחקירה של מספר הפעמים שניתן להמשיך את התהליך עד שהוא נעצר.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos