בעיית חודש מספר 52: זויות במצולעים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תש"ס.

תקציר:  בחומר חוקרים את הזזיות האפשריות במשולש ABC שבו דורשים את התנאים: ∡A ≥ ∡B ≥∡C ולהיפך: האם על סמך זווית נתונה והתנאים הנ"ל ניתן ליצור משולש. 

שאלה דומה נשאלת לגבי מרובע קמור ולגבי מחומש קמור.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos