בעיית חודש מספר 52: זויות במצולעים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תש"ס.

תקציר:  בחומר חוקרים את הזזיות האפשריות במשולש ABC שבו דורשים את התנאים: ∡A ≥ ∡B ≥∡C ולהיפך: האם על סמך זווית נתונה והתנאים הנ"ל ניתן ליצור משולש. 

שאלה דומה נשאלת לגבי מרובע קמור ולגבי מחומש קמור.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit