בעיית חודש מספר 21: 2 ומי עוד?

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא זוגות מספרים שסכומם שווה למכפלתם, וזוגותמספרים שסכומם שווה למכפלתם ושווה למנתם.

ההתייחסות היא למספרים שלמים, רציונליים וממשיים. מצורף פתרון מפורט.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos