בעיית חודש מספר 31: כמה שכונות?

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מובאת בעיה בה יש לקבוע מהו מספר הכבישים שיש לסלול בין גבולות של שכונה (המהווה מצולע קמור) לבין מרכזים אזוריים בה ובין האזוריים המרכזיים עצמם.

כן יש לקבוע מהו מספר השכונות (משולשים) הנוצרות באמצעות כבישים אלה.

מצורף לבעיה פתרון.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos