בעיית חודש מספר 17: הבה נגרילה

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר שאלות וחקירת תכונותיהם של שבעה מספרים שלמים לא שליליים שונים שהממוצע שלהם הוא 7 והרחבה לבעיה של n מספרים שונים שלמים לא שליליים שהממוצע שלהם הוא n.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos