בעיית חודש מספר 17: הבה נגרילה

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר שאלות וחקירת תכונותיהם של שבעה מספרים שלמים לא שליליים שונים שהממוצע שלהם הוא 7 והרחבה לבעיה של n מספרים שונים שלמים לא שליליים שהממוצע שלהם הוא n.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit