בעיית חודש מספר 53: זהירות בכללים!

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מובאות תבניות מספר אשר מובילות לקבלת מספרים ראשוניים אחדים עבור הצבה של ערכים מסויימים, אבל מובילות לקבלת מספרים שאינם ראשוניים עבור הצבה של ערכים אחרים.

מוצגות מספר הכללות הקשורות למספרים שהצבתם מובילה לקבלת מספרים שאינם ראשוניים, כלומר למספרים פריקים.

מצורף פתרון מפורט לבעיות המוצגות.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos