בעיית חודש מספר 30: שלוש מכונות

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מובאת בעיה המתייחסת לשלוש מכונות מתמטיות אשר קולטות ופולטות כרטיסים, שעל כל אחד מהם מודפס זוג סדור של מספרים טבעיים.

הפלט של כל מכונה הוא עפ"י כללים שנקבעו מראש.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit