בעיית חודש מספר 49: אלכסונים שאינם נחתכים

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ט.

תקציר: בחומר חוקרים את מספר האפשרויות השונות הקיימות לחלוקה של מצולע קמור למשולשים, באמצעות אלכסונים שאינם נחתכים.

הבדיקה האם החלוקות המתקבלות שונות זו מזו נעשית באמצעות ספירה של מספר האלכסונים היוצאים מכל קדקוד במצולע.

חקירה זו מובילה למסקנות לגבי מספר המשולשים ומספר האלכסונים המתקבלים במצולע קמור בעל n צלעות.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos