על כנפי הדמיון

תקציר|על כנפי הדמיון

 

1. אדריכל גן המשחקים

א. בשכונת "על כנפי הדמיון" הוקם גן משחקים חדש ובו מתקני ספורט ואתגרים. הגן בנוי מרצף של שלשה מתחמים ריבועיים. המרחק בין שתי הפינות המנוגדות של הגן הוא 100 מטר (ראו בשרטוט AD). אדריכל הגן תכנן לשתול ארבעה עצים שיפרשו צל בגן בנקודות: A, B, C ו-D (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים.
רמז - השתמשו ביחס הדמיון של משולשים דומים.


 

ב. בשלב ב של הקמת הגן, הורחב המגרש לשישה מתחמים ריבועיים. אדריכל הגן תכנן להוסיף ולשתול ארבעה עצים שיפרשו צל בגן בנקודות: E, F, G ו-H (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים הפעם.

 

 

 

 


 

ג. עץ נוסף נשתל בנקודה K (ראו איור).
חשבו מה המרחק בין העצים.

 

 

 

 

 


 

ד. הגנן פרש חבלים במתחם הגן על פי הוראות האדריכל. הוא היה מעוניין לחשב את הזווית שנוצרה בקודקוד B. מצאו את הזווית.
רמז- היעזרו בקווי העזר שבאיור.

 

 

 

 


מן הפנים אל החוץ

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos