מן הפנים אל החוץ

תקציר|מן הפנים אל החוץ 

2. מן הפנים אל החוץ

א. נתונות שלוש נקודות A, B, C שהן אמצעי הצלעות של משולש כלשהו, אך המשולש המקורי עצמו 
(DEFD) נעלם. בדקו ביישום הדינאמי  האם וכיצד ניתן ליצור את משולש DEFD:

 


 

- האם תמיד ניתן לבנות את המשולש על פי אמצעי צלעותיו?
- כיצד ניתן לבנות את המשולש המקורי? תארו את הבנייה ונמקו.
- האם קיים רק משולש אחד כזה?
- בהינתן שיעורי נקודות האמצע, התוכלו למצוא את שיעורי קודקודי המשולש המקורי.

 

 

 


 

 

ב. נתונות ארבע נקודות A, B, C, D שהן אמצעי הצלעות של מרובע כלשהו, אך המרובע המקורי עצמו 
(EFGH) נעלם. בדקו ביישום הדינאמי  האם וכיצד ניתן ליצור את המרובע EFGH:

 


 

 

- האם תמיד ניתן לבנות את המרובע על פי אמצעי צלעותיו? אם כן, באיזה תנאי?
- כיצד ניתן לבנות את המרובע המקורי? תארו את הבנייה ונמקו.
- האם קיים רק מרובע אחד כזה?

 

 

 

 


ג. האם וכיצד ניתן לבנות מחומש מחמש הנקודות של אמצעי הצלעות?

האם וכיצד ניתן לבנות משושה משש הנקודות של אמצעי הצלעות?על כנפי הדמיון

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit