דמיון ברחבי העולם - מסע אל העבר

תקצירדמיון ברחבי העולםפתרונות| בערבית 

 

1. הפירמידה במצריים

הפירמידה הגדולה בגיזה שבמצריים, הידועה גם בשם הפירמידה של ח'ופו , הפרעה שבנה אותה, היא אחת משבעת פלאי תבל. רבים ניסו בעת העתיקה לאמוד את גובהה ללא הצלחה, אך תאלס (600 לפנה"ס)  חישב את גובהה של הפירמידה באמצעים פשוטים ובעזרת הידע המתמטי שלו.

 נשכב על החול ביום שמש ליד הפירמידה ובקש שיסמנו בחול את גובהו. לאחר שסמנו את גובהו בחול הוא נעמד בתחילת הסימון כך שגופו יצר צל לאורך הסימון על החול ומעבר לסימון.  באותו זמן יצרה הפירמידה אותה ביקש למדוד צל משלה.

תאלס אמר לנלווים אליו:
"כאשר צילי יגיע לגובהי המסומן, מדדו את צל הפירמידה."

 

 

הם מדדו ומצאו שאורך צל הפירמידה 145 מ'. מה גובה הפירמידה? 
הסבירו את שיטת מדידתו של תאלס. 


2. בעית המיתרים של בסקרה – הודו

baskar

 

בין שני עמודים בגובה 15 מטר ו-10 מטר,נמתחו מיתרים באלכסון. בנקודת המפגש בין המיתרים הוצב עמוד תומך. 
לא ידוע המרחק בין העמודים.

א. חשבו את גובהו של העמוד התומך.
    רמז - סמנו במשתנים את המרחקים של שני העמודים מהעמוד התומך.
 
ב. האם משנה המרחק בין העמודים ? 
   התנסו ביישומון והסבירו ממצאכם.
 

ג. אם ידוע שגובה שני העמודים a ו-b. הביעו באמצעות a ו-b את גובה העמוד התומך.  


3. התעלה בסאמוס (יוון)

samos

 

 

 

 

 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/past%20similarity/8.pngהבעיה שהתמודד איתה אופלינוס היה לקבוע את הכוון של כל צוות חפירה. לשם כך ערך סיור רגלי מסביב לאי בין המעין שבהר עד לעיר הנמל בקצה השני, כשהוא הולך בקווים ישרים ואנכים זה לזה. הוא מדד את אורכי קטעי המסלול שלו, וכך הצליח לדמיין משולש ישר זווית עם הזווית המבוקשת.

א.   מה מתאר סכום הניצבים האנכיים?

ב.   כיצד ניתן למדוד את הניצב האופקי של המשולש?

ג. התבוננו בסרטון "כמו מים בסאמוס" והסבירו את שיטת יאופלינוס. 

ד. כיצד קבעו היוונים זווית ישרה?
      יש הסוברים שהשתמשו בשני מקלות באורכים שווים וסימון האמצע של כל אחד מהם.
      הסבירו כיצד עובדת השיטה?

הרחבה:
השיטה המצרית למשולש ישר זווית: משולש מצרי (בעיה 4 בפיצוח קיפולי נייר גיאומטריים)


4. דמיון בסין

ראשית נכיר את עקרון "משני הצדדים". 


http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/past%20similarity/4.pngא. הנקודה E היא נקודה כלשהי על אלכסון המלבן ABCD. מעבירים מהנקודה E קטעים המקבילים לצלעות המלבן.
מה הקשר בין שטחי שני המלבנים שנוצרו (DHEG  ו- FEIB )? 
הזיזו את הנקודה E ביישומון, בדקו והוכיחו השערתכם.

 

ב. הראו כי המשולשים  ΔAFE~ΔEIC

 

ג. השתמשו בעקרון "משני הצדדים" (שוויון השטחים) בכדי לחשב את היחס a/b באמצעות h1 ו-h2.

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/past%20similarity/5.pngד. פתחו את עקרון "משני הצדדים" גם עבור מקבילית. 
    הראו כי המשולשים ΔAFE~ΔEIC דומים, וחשבו את היחס a/b באמצעות h1 ו-h2.
    נסחו משפט לגבי יחס הגבהים במשולשים דומים.

תוכלו להיעזר ביישומון

 

 


 

5. להשקיף על אי בים – סין

e bayam

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/past%20similarity/6.pngכיצד נמדוד את גובהו של צוק הררי בלב ים ?
ליו הואי פיתח שיטה הנקראת "הפרש כפול" למדידת עצם רחוק מבלי להגיע אליו, בעזרת עקרון "הפנים חוץ".

"העמדתי שני מוטות באורך 3 מטרים במרחק של 1000 צעדים זה מזה, כך שיהיו בקו ישר עם האי. הלכתי אחורה 123 צעדים מהמוט הראשון עד שראיתי את קצה המוט וקצה הסלע בקו אחד. כך גם צעדתי 127 צעדים מהמוט השני. כך הצלחתי למדוד את הגובה של הסלע באי ומרחקו מהמוט. "

התוכלו גם אתם למדוד את גובה הסלע?

 

 

 

 

 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/past%20similarity/7.pngא.  השלימו את משולש AHI למקבילית. העבירו מהנקודה G שעל אלכסון המקבילית, מקבילים לצלעות. סמנו את המשולשים הדומים שהתקבלו.

ב.  חשבו את אורכי צלעות המשולשים בעזרת הפרשי האורכים הנתונים. היעזרו ביישומון

ג.  חשבו בעזרת עקרון "משני הצדדים" את גובה הסלע AB.

ד.  הכלילו את השיטה.

 

 


מקורות נוספים:


פיצוחים בנושא דמיון: 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos