ציור באדום, כחול וצהוב

Sample Image

תקציר|ציור באדום כחול וצהוב |פתרונות|رسم بالأحمر بالأزرق و بالأصفر |حلول

 

Sample Image

מונדריאן (1872-1944), צייר הולנדי, חלוץ הסגנון האבסטרקטי. 

מונדריאן העריך מאד את יופייה של המתמטיקה ובמיוחד של הגיאומטריה ובטא זאת בציוריו. הוא שאף להגיע לפשטות, איזון והרמוניה באמצעות ציור של רשתות של קווים מקבילים ואנכיים,

שימוש בצבעי היסוד ושמירה על יחסים מתמטיים. האיזון מושג על ידי ניגודים ומובע באמצעות הקו הישר והזווית הישרה. בשנים 1921-1943 צייר סדרה של ציורים

הנקראת: קומפוזיציה בצהוב, כחול ואדום.


היו גם אתם מונדריאן ליום אחד...

Sample Image

1.  קחו דף ושרטטו ישרים בצבע שחור באופן הבא:

שרטטו ישר AB המאונך ל AC:

Sample Image

שרטטו ישר FE המאונך ל- AC: 

Sample Image

שרטטו ישר GH  המאונך ל- AB:

Sample Image

א. מה תוכלו לומר על הישרים FE ו-AB? הוכיחו.

ב. מה תוכלו לומר על הישרים FE ו-GH? הוכיחו.

ג. מה תוכלו לומר על המרובע EKGA? הוכיחו.

ד. נתון ABCD  מלבן. מה תוכלו לומר על המרובע DFKH? הוכיחו. 

ה. ידוע כי FD=DH. מה תוכלו לומר על המרובע DFKH? הוכיחו.

השלימו את היצירה- הוסיפו ישרים נוספים מאונכים ומקבילים לישרים הקיימים וצבעו באדום, כחול וצהוב את חלק מהמלבנים. השאירו חלק מהמלבנים צבועים בלבן.

תוכלו להתנסות ביצירות נוספות במשחק האינטרקטיבי


Sample Image

2. אילתורים

א. שרטטו מלבן שמידותיו הן: 6x7 סמ"ר. 

    מהו שטחו? שרטטו את הישר EF כך ש:

    Sample Image 

    ושרטטו את הישר GH כך ש: 

    Sample Image

ב. צבעו את המרובעים הכחול והאדום, חשבו את מידת האורך והרוחב שלהם.

ג. ידוע שהמרובע הצהוב הוא מלבן ששטחו 1 סמ"ר. 

   חשבו מהו היחס בין השטחים הצבעוניים לשטח הלבן. 

   האם לדעתכם יחס זה מוסיף לאיזון וההרמוניה של הציור?


3. מונדריאן בתנועה

    באמצעות הציור הדינאמי  של מונדריאן בתנועה תוכלו ליצור יצירות דומות לזו של מונדריאן. 

    הזיזו את הישר המאונך GH (ע"י הזזת הנקודה G), כך ש- AG= 3 . 

    התבוננו בציור החדש, האם אהבתם אותו? האם לדעתכם הוא מאוזן והרמוני?

א. חשבו את מידות המלבנים הצבועים בציורכם החדש.

ב. חשבו את היחס בין השטחים הצבעוניים לשטח הלבן.

ג. שנו שוב את הציור באמצעות היישום מונדריאן בתנועה, הפעם כרצונכם.

    האם תוכלו למצוא ציור בו שטח המלבנים הצבעוניים שווה לשטח המלבנים הלבנים?

ד. בערוב ימיו, האמין מונדריאן שככל שהשטח הלבן גדול יותר הציור יותר מאוזן ומשרה שלווה.

    ציירו ציור כזה באמצעות  היישום מונדריאן בתנועה וחשבו את היחס בין השטחים

    הצבעוניים לשטח הלבן. 

    לדוגמה,  שנו את הציור כך שאחת מצלעות המלבן האדום והמלבן הכחול תהיינה 1 ס"מ.


4. הפסים השחורים בציור

מונדריאן נתן גם חשיבות לפסים השחורים בציוריו, המקיפים ותוחמים את המלבנים השונים.

חשבו בכל אחד מהציורים שלכם את ההיקף של שני המרובעים הכחול והאדום.

בדקו בציור הדינאמי, האם תקבלו תוצאה דומה עם שינוי מימדי המלבנים? הסבירו את התוצאה. 

התוכלו להסביר תופעה זו גם באופן אלגברי?


מקורות נוספים: 

The (Mathematical) Problem of Mondrian’s Paintings


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit