Sample Imageציור באדום, כחול וצהוב

כיתה: ז'

תיאור: הפיצוח מותאם לתוכנית החדשה בגיאומטריה לכיתה ז'.

בפעילות המקשרת בין האמנות והמתמטיקה, התלמידים יכירו את ציוריו של הצייר המפורסם מונדריאן,

יצרו ציורים דומים משל עצמם, ויעסקו בתכונות הגיאומטריות של קווים מאונכים ומקבילים ומלבנים.

כן נדרשים חישובי שטח והיקף של מלבנים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit