המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 5

על"ה 5 תשמ"ט, 1989

alle5תוכן עניינים

 

 

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


ספרים חדשים באוניברסיטה הפתוחה

כתבה: ורדה ליברמן

מדור: ספרי לימוד

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


פונקציות בשני משתנים (אנליסה 5 יח' לימוד)

כתבה: אנה ספרד

מדור: ספרי לימוד

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


אלגברה לחטיבת הביניים - כרך שלישי

כתבו: עזרא לוי, מיכאל משלר

מדור: ספרי לימוד

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


שאלוני בחינות בגרות תשמ"ח:

שלוש יחידות לימוד

ארבע יחידות לימוד

חמש יחידות לימוד

מדור: בחינות בגרות

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


פתרון התרגיל בסטטיסטיקה (4 יח' לימוד)

כתבה: ורדה ליברמן

מדור: בחינות בגרות

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


פתרונות של בחינות בגרות תשמ"ז מבחן 3 יח' לימוד

כתב: דוד קטורזה

מדור: בחינות בגרות

מקור: על"ה 5, תשמ"ט 1989 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit