המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 37

על"ה 37 תשס"ז, 2007

alle37תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat reader  ו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


אם חוקרים, אז מגלים

מדור: מאמרים פרי עטן של חברות צוות "קשר חם"

כתבה: עטרה שריקי

תקציר: במאמר מוצגים שלושה סיפורים על גילויים מתמטיים של תלמידים בבתי ספר על-יסודיים. גילויים אלה הם תולדה של עבודה מודרכת בסביבת למידה המזמנת ביצוע פעילויות חקר. הסיפורים תומכים בטענה, שאם נרבה ביצירת סביבות למידה כאלה, נצליח לפתח את הסקרנות האינטלקטואלית של התלמידים, ולהביא אותם לידי למידה משמעותית של מתמטיקה. סביבות למידה אלה מספקות אף למורים עצמם חווית למידה, המזינה את ההוראה שלהם ומשנה את הדרך שבה הם תופסים את המשמעות של הוראת המתמטיקה.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


גילוי היופי שבהוכחות משפט פיתגורס- תוך שימוש במאגרי מידע

מדור: מאמרים פרי עטן של חברות צוות "קשר חם"

כתבה: רותי רייז

תקציר: במאמר מוצגת פעילות מתמטית לתלמידים בנושא: "הוכחות שונות למשפט פיתגורס" כדוגמא להפעלה תוך שימוש במאגרי מידע. איסוף מידע עצמאי על-ידי תלמידים במאגרי מידע מזמן להם התמודדויות מגוונות, שונות מאלה אשר בהוראה הקונבנציונאלית. במאמר מובאות הוכחות שונות למשפט פיתגורס אשר נבחרו על-ידי תלמידים, פרחי-הוראה ומורים משתלמים כהוכחות יפות.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


שימוש בשגיאות של תלמידים כמנוף לשיפור הלמידה ולהעמקת הידע המתמטי

מדור: מאמרים פרי עטן של חברות צוות "קשר חם"

כתבה: חמוטל דוד

תקציר: המאמר דן במושגים: הבנה, ידע וחשיבה מתמטיים, בהגדרותיהם ובקשרים ביניהם, דרך סקירה של תיאוריות הנזכרות בספרות המחקרית. לאור התיאוריות מוצגת במאמר גישה לניתוח שגיאות של תלמידים כשלבים בבניית הבנה. התייחסות כזו מאפשרת להשתמש בשגיאה כמנוף ללמידה. במאמר מובאות דוגמאות לניתוח שגיאות של תלמידים. הדוגמאות נלקחות מנושאים בתכנית הלימודים של חטיבת הביניים ושל החטיבה העליונה.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


רב-שיח בהשתתפות רכזות מתמטיקה מאזור חיפה בנושא: תוכנית לימודים מודולארית- החלום ושברו 

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבו: ורדה זיגרסון, נעמי בוחניק, סמדר זמיר, טובה ליבמן, מירה נאומן וצביה פרנס.

תקציר: ברב שיח מוצג בקצרה מבנה תכנית בחינות הבגרות המודולאריות, הרציונל שמאחוריה ומוצגים הקשיים ביישומה. מטרת הרב-שיח היא להעלות למודעות ולסדר היום את השאלה- האם אכן זו התכנית שתשפר את החינוך המתמטי בארץ, ובנוסף, לחדש בדחיפות את הדיון האם להשאירה כפי שהיא או לפעול לשינוייה.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


רב שיח בנושא: מתמטיקה- המסנן הקריטי 

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבו: נסים ברדה, עודד טירה, אדיר כהן, יאיר קארו, מנחם שטיינר, דרור שליט ודני רופ.

תקציר: רב השיח עוסק בשני היבטים מרכזיים: תרומת החינוך המתמטי להתפתחותם המקצועית של המשתתפים ברב- השיח וחשיבותו של חינוך מתמטי הולם לעתידה של החברה, הכלכלה והביטחון במדינת ישראל.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


פופולריזציה של המתמטיקה- הבזקים מהנעשה בעולם 

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבה: נצה מובשוביץ-הדר

תקציר: במאמר, בעקבות הצער על הדימוי השלילי של המקצוע- שיש בו משום החמצה לא רק ליחיד אלא לחברה כולה, מציעה המחברת להירתם לפופולריזציה של המתמטיקה. יש, לדעתה, להגביר את המודעות לטבעה כדיסציפלינה שכל אחד יכול להינות ממנה, גם אם מיעוט קטן בלבד הוא בעל יכולת ליצור בה. במאמר מובאות דוגמאות לטיפול במהפך המתבקש.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


מתמטיקה כחלק מהתרבות האנושית וההשכלה הכללית

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתב: רון נעמן

תקציר: במאמר מוצגת אמונתו של המחבר שלימודי המתמטיקה (ולא האריתמטיקה לבדה) הינם הזדמנות להנחיל לכל אדם דרך חשיבה רציונאלית, המאפשרת לשפוט בכלים ברורים מה נכון ומה אינו נכון, אילו עובדות ניתן להוכיח ומה מבדיל בינן לבין אמונה דתית. לדעתו, דרך חשיבה זו היא הבסיס להתפתחות מדעית טכנולוגית.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit