על"ה 54 תשע"ו, 2016

front coverתוכן עניינים

גליון מלא להדפסה

דבר המערכת

אנו שמחים להגיש לכם את גיליון 54 של על"ה.
כל אחד משלושת המאמרים בגיליון זה יכול להוות מקור השראה לדיון כיתתי, מתוכנן מראש או מתפתח ספונטנית, בעקבות רעיון של תלמיד או בעקבות סיטואציה המתרחשת בכתה.
.

 

 

 

 


משולחנה של המפמ"רית

כתבה: נרית כץ.

מדור: משולחן המפמ"ר.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


ברכה לשנה החדשה

כתבו: מערכת על"ה , מרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי.

מקור:  על"ה 54, תשע"ו 2016.


הגדרות שונות ל"אותו מושג" - מנוף או מכשול? המקרה של הטרפז

כתבו: קרני שיר ואורית זסלבסקי.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: הגדרת הטרפז כמרובע שיש לו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות, שונה מהגדרות אחרות המופיעות בתכנית הלימודים בגאומטריה, ולכן גם מעוררת שאלות בקרב תלמידים.

במאמר דנות המחברות במושג ההגדרה, בהגדרות שונות לטרפז, הנהוגות במקומות שונים בעולם, בהשלכות שיש להגדרה על המושג טרפז, על תכונות הטרפז, ועל ההירארכיה במשפחת המרובעים.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


בעקבות מאמרו של ד"ר יניב ביטון מעלה 53

כתבו:  מערכת על"ה.

מדור: בעקבות.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


על מעגלים משיקים ומספרי פיבונאצ'י

כתבו: אסתר גרונהט ולוי ינובסקי.

מדור: חקירה מתמטית.

תקציר: במאמר משתפים אותנו המחברים בחקירה מתמטית שנקודת המוצא שלה היא בעיה המתאימה לתלמידים המכירים את משפט פיתגורס,

ותכונות של מעגלים משיקים. החקירה, שכולה מבוססת על כלים שהם בהישג ידם של תלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יחידות הניבה תוצאות יפות ומפתיעות, המקשרות בין תחומי מתמטיקה אחדים.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


טכניקה בצד הבנת מושגים מתמטיים

כתב: יוסף עוואבדי.

מדור: משולחנו של המורה.

תקציר: המאמר מציג סיטואציה שבה תלמידים פותרים מערכת משוואות, מבצעים פעולות שמנקודת ראותם הן שגרתיות ולגיטימיות,

ובכל זאת מקבלים פתרונות שונים. המחבר מפרש את הסיטואציה מנקודות מבט שונות ומציע לנצל סיטואציות מסוג זה כפתח לדיון בפתרון מערכת משוואות ובמשמעויות שניתן לייחס לתהליך הפתרון.

מקור: על"ה 54, תשע"ו 2016.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit