המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 40

על"ה 40 תשס"ט, 2009

 

allesmall4040

תוכן עניינים
 

דבר המערכת

דף משוב

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat reader  ו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


תוכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים
כתבה: ניצה שיאון
מדור: משולחן המפמ"ר
תקציר: בשנת הלימודים תש"ע תילמד תכנית הלימודים החדשה בכל בתי הספר בארץ בהם לומדות כיתות ז'. במאמר זה מתארת הכותבת את העקרונות העומדים בבסיס התוכנית, מטרותיה והחידושים שבה. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.


משוואות בערך מוחלט- מה נלמד מהייצוג הגרפי שלהן?
כתבו: משה סטופל, יחיאל פריש
מדור: אפשר גם אחרת
תקציר: במאמר זה מתמקדים בייצוג גרפי של משוואות בערך מוחלט כהשוואה של פונקציות ומנתחים את מספר הפתרונות של משוואות מסוגים שונים בעזרת אמצעים טכנולוגיים. במאמר משולבים סרטים, המציגים באופן דינמי את השפעת שינוי הפרמטרים של המשוואה על מספר הפתרונות, דפי עבודה אינטראקטיביים ודוגמאות שונות. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.
Lesson Study כמודל להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה
כתבה: נעמי רובינזון
מדור: מורים לומדים
תקציר: חוקרים מצביעים על חשיבות היישום של Lesson Study כמודל של התפתחות מקצועית של מורים. Lesson Study הוא תהליך הכולל הגדרת מטרות למידה, תכנון שיעורים משותפים, צפיית עמיתים, ורפלקציה שיטתית בעקבות השיעורים. במאמר זה מתוארת השיטה בהשוואה למודלים אחרים, מוצג סרט ובו מורים המשתתפים בתהליך וניתנת רשימת קישורים לאתרים המתמקדים בנושא. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.
בניות מפתיעות בסרגל בלבד
כתב: אבי סיגלר
מדור: זרקור מהעבר
תקציר: המשפטים המפורסמים של מנלאוס וצ'בה, בגיאומטריה אוקלידית , משמשים במאמר בסיס לבניות בעזרת סרגל בלבד. בניות אלה מאפשרות הצגת ניסוחים חלופיים של משפט שטיינר. במאמר מתוארים מהלכי הבנייה באופן מילולי ולחלק מהן צורפו גם ההצגות הדינמיות שלהן. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.
תלמידים חוקרים מתמטיקה בבית הספר- יש דבר כזה!
כתבו: פיטר סמובול, יפים קיג'נר, טל קגלובסקי 
מדור: זה קרה לי בכיתה
תקציר: בחוגי העשרה המתקיימים בבית הספר "אשל הנשיא" בדרום הארץ, צמחה קבוצת חוקרי מתמטיקה צעירים. קבוצה זו מתפקדת כקבוצת מדענים לכל דבר. במאמר מתארים המורים האחראים על הפרויקט, את החזון העומד מאחורי הפעילות, את דרך העבודה של הקבוצה וכיצד מתנהלת החקירה המתמטית. עוד מוצגת במאמר דוגמה מעבודה של תלמיד המשתתף בקבוצת החוקרים הצעירים, והפניה למאגר של עבודות נוספות. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.
על אינדוקציה מתמטית- חלק שני
כתב: אלכסנדר חייט
מדור: מעבר לאופק
תקציר: מאמר זה, הוא  חלקו השני של מאמר שפורסם בגיליון 39. חלק זה דן בעיקרון האינדוקציה המורחבת, באופן השימוש בעיקרון ומתי משתמשים בו.  הדוגמאות המובאות אינן נלמדות בדרך כלל בבית הספר, אך הכותב מפרט את חשיבותן להבנת הנושא ולהקניית דרכי חשיבה הקשורים בעבודה בסביבה ממוחשבת. 
מקור: על"ה 40, תשס"ט 2009.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit