המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - על"ה 35

על"ה 35 תשס"ו, 2005

alle35תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


תגובה למאמר: "הוכחה בדרך אחרת"

מדור: קוראים כותבים

כתבו: מארק אפלבאום, פטר סמובול.

תקציר: במאמר מובאות טענות מתמטיות והוכחות להן. הטענות המובאות הן כאלה אשר נהוג להוכיחן באמצעות אינדוקציה מתמטית. ההוכחות המוצגות במאמר אינן נשענות על רעיון זה. מן הפתרונות המוצגים ניתן לאמץ דרכים גם לפתרון שאלות אחרות.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


התנהגות מתמטית בעלת גוון של שימור

מדור: זה רעיון

כתבו: שלמה חריר, משה סטופל.

תקציר: המחברים סוקרים מגוון רחב של בעיות מתמטיות, מוכרות בחלקן הגדול, אשר ניתן להציגן כמצביעות על 'גדלים שמורים'- 'אינווריאנטים'. נקודת מבט כזו מזמנת חקירה דינאמית של מצבים מתמטיים ויכולה להוביל להבנה עמוקה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


עזרי לימוד להמחשת מקרה פרטי של המשפט הקטן של פרמה

מדור: צימוקים

כתב: דן בן שאול.

תקציר: המחבר מציע המחשה- הוכחה שקופה- לטענה כי לכל n טבעי המספר: n^3-n מתחלק בשש.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


טרנספורמציות, חבורות וסימטריה או מהו סוד הסדרה: 7, 17, 230, 4783....

מדור: צימוקים

כתבה: נצה מובשוביץ-הדר.

תקציר: במאמר חקירה מתמטית של קישוטי פס, קישוטים במישור או קישוטים תלת ממדיים בעלי חוקיות דומה. החקירה המתמטית מתמקדת בבחינת הטרנספורמציות- העתקות שנעשות על צורות בסיסיות היוצרות את הקישוטים. מכאן מתגלה קשר הדוק למושג החבורה ונוצרת סדרת מספרים מעניינת, אשר גילוי האיבר הבא שלה אינו משימה קלה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


מאפיינים למורי המתמטיקה בבית הספר היסודי במגזר הערבי

מדור: מחקר

כתב: זידאן ראיד.

תקציר: במאמר דיווח על מחקר שנערך בקרב מורים בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי. נתוני המחקר נאספו בשנים 2003-2005 באמצעות שאלון. מטרת המחקר הייתה לתאר את המאפיינים האישיים והמקצועיים של המורים למתמטיקה בביה"ס היסודי הערבי כפי שהם מדווחים מפי המורים עצמם. בסיום המאמר מביא המחבר המלצות והצעות למחקר המשך.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


חגיגות יום הפאי בישיבת "שדה יעקב" (מחוויות המורה)

מדור: מנסיוננו

כתבה: אביבה אלחנן.

תקציר: במאמר דיווח על אירוע מתמטי מאתגר ולא שגרתי- 'חגיגות יום ה- pile' שהתקיימו בבית הספר בו מלמדת המחברת. האירוע המתואר תורם, לדעת המחברת, להגברת ההנעה ללימודי המתמטיקה ולהגברת ההנאה מהם.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


למידה משמעותית בעקבות טעות של תלמיד

מדור: מנסיוננו

כתבה: סיגל יגרמן.

תקציר: המחברת מתארת שיעור בנושא סדרה חשבונית. השיעור התחיל כשיעור שגרתי בבדיקת שיעורי בית. התייחסות רצינית להערה בלתי צפויה של תלמיד, שהייתה יכולה להתפרש כטעות ולהיזנח, הובילה להתפתחות שלשיעור דיון חוקר מעניין ומשמעותי במיוחד. הפעילות בשיעור, בנוסף לעיסוק מעמיק במושגים הרלוונטיים לסדרה חשבונית, הביאה את התלמידים לחוש את הצורך בהוכחה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit