על"ה 56 תשע"ח, 2018

Alle56 frontתוכן עניינים

גליון מלא להדפסה

דבר המערכת

אנו שמחים להגיש לכם את גיליון 56 של על"ה. קריאה נעימה.

 

 


תופעה או חוויה: המקרה של משיק לפולינום ממעלה שלישית

כתבו: עינב איזקוביץ-עודי ואסתר גרונהט.

מדור: עיון ודיון.

תקציר: המאמר מציג מהלך הוראה המשלב מרכיבים של חקר וגילוי, בניה והדמיה דינמית, ודן בתרומתם של תרגילים שונים להשגת מטרות בהוראה. החלק הראשון של המאמר מציג תופעה שיכולה להפתיע גם מורים מנוסים. המשך המאמר  מדגים, באמצעות בעיות 'רגילות', שרבות כמותן מצויות בספרי הלימוד, כיצד שינוי קטן בניסוח בעיה מתמטית יכול להפוך שאלה שגרתית לפעילות מסקרנת, חווייתית ומהנה.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


תפיסות של תלמידי תיכון את מושג האסימפטוטה האנכית

כתב: נאוה גלבוע.

מדור: מהמחקר בחינוך מתמטי.

תקציר: המאמר עוסק בתפיסת תלמידי תיכון את מושג האסימפטוטה האנכית. המחקר המוצג במאמר חושף רכיבים דומיננטיים של דימוי המושג אסימפטוטה אנכית בקרב התלמידים, מצביע על תפיסות שגויות של התלמידים הקשורות למושג זה, ומציע מקור והסבר לתפיסות השגויות.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


העצמת השימוש בשטח  להעשרת "ארגז הכלים" לפתרון בעיות והוכחות במתמטיקה

כתבו: שולה וייסמן, משה סטופל, אבי סיגלר.

מדור:  אפשר גם אחרת.

תקציר: המאמר מציג משימות מתמטיות שונות שההוכחה שלהן מסתמכת על חישוב שטחים. זאת, במטרה להבליט את העוצמה של השימוש בשטח ככלי לפתרון בעיות, שבמקרים רבים מאפשר השגת פתרונות מהירים, יפים ואלגנטיים יותר מאלו המושגים בדרכים אחרות. 

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


גרפים כאמצעי עזר לפתרון בעיות תנועה והספק

כתב: מרדכי בן ארי.

מדור:  אפשר גם אחרת.

תקציר: מאמר זה מציע להסתייע בגרפים כדי לפתור בעיות תנועה, ומציג פתרונות של בעיות מבחינות הבגרות ברמת 5 יחידות לימוד, שבהן יש לגרף תרומה משמעותית. 

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


מבט נוסף על ישר אוילר

כתבו: לאה דוראל ונאוה אלמוג.

מדור: במבט נוסף

תקציר: בשנת 1765 גילה אוילר והוכיח כי לכל משולש קיים ישר העובר דרך 3 הנקודות הבאות: מפגש התיכונים, מפגש הגבהים ומפגש האנכים האמצעיים. הישר הזה נקרא על שמו ישר אוילר. מאז ועד היום מתמטיקאים ממשיכים לעסוק במסקנות של אוילר ולהרחיבן, תוך גילוי תופעות מתמטיות מפתיעות.

המאמר עוסק בישר של אוילר, בהוכחתו, ובתופעות נוספות הקשורות אליו. 

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


מתחנות דלק לצלילים מבניים - בין מתמטיקה למוסיקה

כתבו: רז הראל ונפתלי וגנר.

מדור: מעבר לאופק.

תקציר: במהלך שיחות רעים בין איש החינוך המתמטי ואיש הניתוח המוזיקלי, הראשון איתגר בחידות היגיון, והשני שיתף באסוציאציות שהן מעוררות בו, לתופעות מקבילות בתחום התיאוריה המוזיקלית. וכך מתוך חילופי הדברים ושיח שנסוב על עבודותיהם, הלכו והתבררו קווי דמיון השוררים בין שני התחומים. המאמר מדגים קווי דמיון אלה באמצעות ניתוח הפתרון של חידת חשיבה מתמטית, ניתוח המבנה של קטע מוזיקלי, והתבוננות באנלוגיה השוררת ביניהם.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


המשחק כמניע תהליכי למידה מתמטיים וחברתיים מבט אל מאחורי הקלעים, משלב התכנון ועד לזכייה בפרס

כתבה: הדס בן ארצי.

מדור: אצלנו בבית הספר.

תקציר:  מאמר זה מתאר יוזמה לימודית של תהליך למידה-יצירה-פיתוח, שהתקיימה בכיתה ז' 6 בתיכון אורט ע"ש נעמי שמר בגן יבנה בשנת הלימודים תשע"ז. תהליך שהוביל בין היתר לזכייתה בתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" ע"ש אלעד שיאון. 

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit