המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - עלה 56

על"ה 56 תשע"ח, 2018

Alle56 frontתוכן עניינים

גליון מלא להדפסה

דבר המערכת

אנו שמחים להגיש לכם את גיליון 56 של על"ה. קריאה נעימה.

 

 


בואו נשחק מתמטיקה על שם אלעד שיאון תשע"ח - אירוע הגמר

כתבה: מערכת על"ה.

מדור: מה נעשה במרכז המורים.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


פתרונות לבעיות מעל"ה 55

כתבו: מערכת על"ה.

מדור: פתרונות.

מקור: על"ה 56 תשע"ח, 2018.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit